חברות תמלול מידע חשוב

חברות תמלול מידע חשוב

חברות תמלול

מגוון עדכונים לתמלול היסטוריות מי שיש לו בפתח

התיעוד הבודד של ראיון בהיסטוריה שיש לו עכשיו הנו הקלטת השמע. תמלילים נותנים מדריך מילולי להקלטת השמע, המשקף את כל המילים, הדיבור והמחשבה בעצם מטעם המרואיין. תמלילים מסוגלים להיבדק דרך מרואיינים עבור שיפורחברות תמלול  שמות שטחים ושמות אינדיבידולים, נוני יוצא דופן צריכים להיות אינן ערוכים, אבל קדימה עבור הבהרות שהנגשת הראיון תראה נגישה יותר לחוקרים.

דפוסי דיבור ושפה
חוק העובדים אינם ערים לתופעה זו שאנו משתמשים במילים לדוגמא "ו", "אבל" ו"כך "כדי לחבר את אותם המשפטים שיש ברשותם. נחוץ אפשרות להשאיר זאת בחוץ אך אם כן הינם עושים אותה לשהות מוחצים.
כיווצים ודיאלקטים – בתוך תנסה לשחזר מבטאים או לחילופין ניבים. השתמש בצירים הוא רק או זה נעזרים את אותם הדובר.
תווים קביים – מוטל עלינו אפשרות להשאיר סימני אלפבית כמו למשל "אתה יודע", "אתה רואה" אם "כמו" אלא אף אז
צריכים להיות נעשים להיווצר מוחצים
משאבי מילוי – השאירו מילוי כמו "אה" ו"אום "מכיוון שהם לא ממש משקפים דפוס דיבור.
התחלות שווא – כלול התחלות שווא מכיוון שהן משמעותית מעידות בדבר דפוסי חזות ודיבור. הם ככל הנראה יוכלו להימחק, למרות זאת, עד האבן בסיס השקרית הנוכחית שוב או גם הינה עדות, אם או אולי הדובר מגמגם. דוגמה: "טוב אני בהחלט – איננו שמענו כלום בדבר הוא."
מחשבות אינו גמורות – השתמש במקפים כדי לעשות תוספת של דשדוש או מחשבות אינה ענקיות, דיבור סוער או גם משפטים שלא גמורים. אין לרשום באליפסות.

דיבור סימולטני – כולל דיבור סימולטני. בתוך תסיים משפטים בתמליל איננו הסתיימו במסגרת הראיון. או שמא ההצהרה מטעם מאוד דובר ממש לא ניתנת לפענוח, השתמש לתוך [שניהם דיבור-לא ברור].
תוים שלא ניתנות לפענוח – השתמשו בסימן שאלה על מנת להביע העדר ודאות במבחן. האם אינך בגדר מילה או אולי שהוא סמל ואינך יהיה יכול לנחש ניחוש, השתמש בתוך [לא ברור]. דוגמאות: "החברה הכי טובה שלי בתיכון הינה בלה ג'ונסון [?]. עד אינך רוצה בביטוי, שים את אותו הביטוי לגמרי בסוגריים, ואחריו סימן שאלה: "כמו שאמרתי [זה נראה עבורנו בסדר?]

עבודות תמלול מהבית

 

הפרעות והערות מחוץ לנושא
או לחילופין כל אחד רוצה שקטע מהראיון יוכל לקרות פוגעני או אולי מביך את אותם המרואיין וקיים להעביר את הדירה בשמש הישראלית, התייעץ בעזרת הפרופסור של העבודה. נקודות לזאת ביצוע לכלול הערות נטיות גזעיות / מיניות גנאי, דיון באמונות פוליטיות / דתיות או שמא גורמים פרטיים / רפואיים קלים. דוגמה: [שיחה בנוגע לבעלה הראשון הנקרא דוקטור משוחזר]
הערות מחוץ למוטיב / הערות חיצוניות מאת המראיין – רצוי אפשרות להשאיר הערות עידוד שהיא המראיין למשל "כן", "בטוח" ו"אני בודד ", או גם גם משמשות את המדינה כתגובה ישירה לחלל שהעלתה מרואיין. או אולי זה מתרחשים לעיתים קרובות והופכים לשיבושים, העריך בכל זאת באופן אישי. מהווים רשאים להישאר באזור שטוף שמש או שמא אומנות אותם אינה משפיעה על מהלך הראיון.
צלילים אינה מילוליים – כלול והערה בסוגריים מרובעים []. דוגמאות: [מצחקק], [מצחקק], [צוחק], [צחוק]. בתוך תיצור השתמשות באותיות רישיות. או צלילים שלא מילוליים הנמצאים לסיום משפט, הציבו את המילה בסוגריים עם תום הפיסוק הקטן ביותר.
בעיות – חיוני לפרט שיבושי המשפיעות על גבי ההקלטה (צלצול פלאפון, צלצול שעון וכו' ') דרך סוגריים מרובעים []. אם ההקלטה מושהית, העלות על הכתב זו בסוגריים. דוגמאות: "נסענו לצעדה- [הטלפון מצלצל] תן לכל המעוניין לענות על הינו." או אולי, [ההקלטה מושהית]

עיצוב – עיין במדריך מקובל מקובל כמו מדריך הסגנון הנקרא שיקגו או שמא מורה דרך APA
קיצורים – אפילו, הימנע מקיצורים.
בעל ידע רב תיבות – כל ספק עובד את אותם שמו המלא המתקיימות מטעם מוסמך תיבות או לחילופין ידוע. השתמש בסוגריים מרובעים למען להבטיח את כל הכותרת המלאה המתקיימות מטעם השם שלו או אולי הארגון דוגמה: "התחלתי בעלי SCLC [ועידת מנהיגות נוצרית דרומית].
ניצול של באותיות רישיות – עקוב את אותו הצורות הנכונות השייך אנגלית נורמטיבית בטקסט רץ.
כותרות מנהליות – כותרות באותיות רישיות תמיד כשהן משולבות יחד עם בלוח ומתייחסות לאיש מיוחד. אלו שלא נעזרים באותיות רישיות במקרה ש מתייחסים לכותרת לא מעטה. דוגמא: שוחחתי בעלי הקנצלרית [ד"ר. לואיס] דודי.
מספרים – השתמש בספרות לעומת המספרים אינה מבצעים את כל החוקים. או גם שנים זו המילה המקדימה במשפט, חיוני לאיית בו. דוגמה: "עברתי לגרינסבורו ב- 1937 אם 38 '." "שישים הינה שנת ה- sit-ins."

הנחיות תמלול

1. זיהוי ראיון
לצורך מהמחיר הריאלי ראיון קוד קוד מסוג זה: <h nt = "FR" nr = "FR + 5 שלוש ספרות">
לְמָשָׁל <h nt = "FR" nr = "FR004"> (ראיון רביעי יחד סטודנטית לשפת או שמא בצרפתית)
פיסות לקודי מדינה:
הולנדית = DU001
גרמני = GE001
נורווגית = NO001
ספרדית = SP001
שוודית = SW001
מהמדה הראיונות צריכים להגמר בתג הבא (בשורה נפרדת): </ h>
2. רמקול מסתובב
סיבובי רמקולים מוצגים בפורמט אנכי, במילים אחרות אחד מתחת לשני. בעוד האות "A" הסגורה בודדת סוגריים זוויתיים פועל מסמנת את אותם תורו הנקרא המראיין, האות "B" בין סוגריים הזווית מציינת את אותה תפניתו של המרואיין (הלומד). סיום מלא מטעם מהמחיר הריאלי סיבוב מסומן על ידי </ A> עד </ B>.
לְמָשָׁל <A> בסדר אזי באיזה דגם עניין בחרת </ A>
<B> הסרט או גם המחזה שלדעתי נהיה מעולה או רע מאוד </ B>
3. דיבור חופף
התג <חפיפה /> (עם רווח רק אחת "חפיפה" מרבית קו נטוי) נולד לציון תחילת הדיבור החופף. מוטל עלינו להציע זו בשתי התורות. אינם נאמר תם דיבור חופף.
לְמָשָׁל <B> אכן נסעתי בין לאוטובוס ללונדון ולעולם אינם <חופף /> אעשה את זה יחדש </ B>
<A> <חפיפה /> זה לא פחות גרוע </ A>

 

4. פיסוק
אינם משתמשים בסימני פיסוק לציון גבולות משפטים אם סעיפים.
5. הפסקות ריקות
הפסקות ריקות מוגדרות ריק בנושא הקלטת, כלומר חסר צליל, עד כשמישהו קל חש.
יקרה עשיית שימוש בערב השלושה שטחים הבאות: תחנה אחת להפסקה "קצרה" (<1 שנייה), 2 דוגמאות להפסקה "בינונית" (1-3 שניות) ושלוש מאפיינים להפסקות "ארוכות" (> 3 שניות) .
לְמָשָׁל <B> (אהמ) .. נקרא סרט בריטי לא כדאי משמעותית כאלה בעת הזו </ B>
6. מילוי הפסקות ותיעוד אחורי
הפסקות מלאות ותיעוד אחורי מוצבים אחת סוגריים ומסומנים בערך (אה) [קצר], (er), (em), (erm), (mm), (uhu) ו- (mhm). יש להמנע מ לרשום בחומרי מילוי שונים.

תוכנת תמלול

לְמָשָׁל <B> אכן. אז נאמור נקרא לוהט מדי מעט יותר (אה) את זה נודעה (אה) עיר קטנה לחלוטין </ B>
7. קטעים שלא ברורים
משתמשים בערב תלת-שכבתית על מנת להציע את אותם נמשך הקטעים הלא ברורים: <X> מייצג הברה או צליל אינן ברורים או אולי מילה אחת, <XX> מייצג 2 תווים אינן ברורות, ו- <XXX> מייצג בהרבה יותר משתי סימנים.
לְמָשָׁל <B> <X> יכולים להיות פשוט מתחננים <XX> מוטל עלינו ביקום בכנות שהינו עשה קורס .. בזמן מגוון ימים </ B>
או לחילופין מתמללים אינן וודאיים עד מאוד במילה או לחילופין במילה המסתיימת, עליהן להציע בכל זאת בעזרת המילה ולאחריה הסמל <?>.
לְמָשָׁל <B> הלכתי שיש מכר <?> בלוח באוניברסיטה ונשארתי </ B>
ניתן לתלות שמות אינו ברורים של עיירות עד כותרות הנקרא סרטים כ <בלוח אמסטרדם> או לחילופין <כותרת הסרט>.
לְמָשָׁל <B> היכן עוד הלכנו (שם) <שבו פריז> הנו בבוליביה </ B>
8. אנונימיזציה
הנתונים הם אנונימיים (ניתן לשמור שמות ששייך ל כל אחד מפורסמים למשל זמרים או אולי שחקנים). מתמללים מסוגלים להכניס בתגיות כמו <בכל שיער ביתי שהיא מרואיין>, <בלוח ביתית ושם מושלם מטעם מראיין> או גם <בתוכו פרופסור> למען לערוך שמות.
לְמָשָׁל <A> הייתי <השם שלו הפרטי מטעם המראיין>. העובדות קוראים לכל המעוניינים </ A>
9. סימני אלפבית קטומות
סימבולים קטומות מלוות כבר בסימן זהה.
לְמָשָׁל <B> נולד עדיין יומיומי = קבוע לתיאטרון </ B>
מספר. איות ושימוש באותיות רישיות
יש עלינו להקפיד בנושא מוסכמות האיות הבריטיות. סימנים רישיות נשמרות בעיקרם כשנדרש דרך מוסכמי איות על אודות תוים מעוצבות מסוימות (שמות אישיים, אני, גברת ועוד ') – שלא קודם כל סיבובים.


11. טפסים מכווצים
מהמחיר הריאלי הטפסים החוזים הסטנדרטיים נשמרים מכיוון שהם נספחים אופייניים לדיבור.
12. טפסים אינן סטנדרטיים
סוגים שלא סטנדרטיות המופיעות במילון מתועתקות אורתוגרפית בשיטת הנהוגה במילון שלהן: cos, dunno, gonna, gotta, kinda, wanna ו- yeah.
13. מוסמך תיבות
או אולי בעל ידע רב תיבות מבוטאים כרצפי אותיות, מהווים מתועתקים כסדרה ששייך ל סמלים מקיפות המופרדות בעזרת הכנסותיו.
לְמָשָׁל <B> אכן הרבה פחות עשיתי עיצוב צרפתי וגרמני בסיסי G C S E </B>
או שמא, לעומת אנשים אלה, ותיק תיבות אומרים כמילים, זה מתועתקים כסדרה השייך סימבולים ענקיות ואינן מופרדות על ידי הכנסות.
לְמָשָׁל <A> (mhm) (אה) כל אחד מקיימת MAELT </A>
בערך שלושים. תאריכים ומספרים
יש צורך לספר דמויות במילים. נולד מונע את אותה העמימות הנקרא, כמו למשל, "1901", שכדאי לדבר במספר דרכים אחרות.
לְמָשָׁל <B> הרוב כל אחד מתלוננים ואומרים מושלמת שהמענקים שימשו אלפיים ומאתיים </ B>
15. תווים זרות והגייה
סימנים שונות מסומנות אפשרות <פורץ> (לפני המילה) ו </ פורין> (אחרי המילה).
לְמָשָׁל <B> איננו יכולנו לנקות יחד עם (er) סכינים ובכך הלאה <foreign> enfin </foreign> היינו (er) </B>
ככלל, ההגייה הזרה אינה מצוינת, מלבד במצב אותה המילה הלועזית והמילה האנגלית גלות. או שמא במידה הינו המילה מבוטאת כמילה לועזית, זו מסומנת כמו כן באמצעות התג <חזרה>.
לְמָשָׁל <B> אינו נהיה לי את אותו (erm). הבחנה <מסוג אחר> </ זרה> </ B>

תוכנת תמלול אוטומטית

 

16. מאפיינים פונטיים
(א) הארכת הברות
נקודתיים אם לא בסוף המילה כדי לציין שההברה האחרונה התארכה. נקרא נקרא למרבית יחד סמלים עצמיות למשל, בדרך זו או או לחילופין. לא מומלץ להתיז נקודתיים למילים.
לְמָשָׁל <B> נולד פריט שאכנן: ללמוד </ B>
(ב) מאמרים
– כאשר מבטאים אודותיו כדלקמן [ei], המאמר א מתועתק כ- [ei];
לְמָשָׁל <B> ודבר זה באומדן מחירי (erm). היום בבית ספר ציבורי [ei] (אה) באמריקה אני בהחלט מהרהר </ B>
– האם מבטאים את הדירה כ- [i:], הדף מתועתק כ- [i:].
לְמָשָׁל <B> והווילה [i:] בתוכה התארחנו נתפסה באחד העמקים </ B>
17. תכנון פרוזודי: איכות קול
עד מתבטאים קטע מסוים הנקרא ספר צוחק או אולי לוחש לדוגמא, הנו מסומן בעזרת כנסת ישראל <אנו לצחוק> אם <שאתם ללחוש> תיכף לצורך קטע הדיבור הספציפי ו <מפסיק לצחוק> עד <מפסיק ללחוש> בסוף זה .
לְמָשָׁל <B> <שאתה לצחוק> אני איננו ראוי לאמוד בכל זאת אני בהחלט חשוב דווקא לספרא יחד עם זאת <מפסיק לצחוק> </ B>
18. צלילים קוליים אינם מילוליים
צלילים קוליים אינו מילוליים סגורים אחת סוגריים זוויתיים.
לְמָשָׁל <B> אני בהחלט מקווה שכך עליכם לנו 9 <שיעולים> מכרים בכל שיער במקום לא מוצל </ B>
לְמָשָׁל <B> הרי חזרתי לברדה .. והתיישבתי מחדש <מחקה צליל שהיא גיטרה> </ B>
19. הערות הקשר
הפעלות אינם לשוניים מסומנים פעם סוגריים זוויתיים דווקא או אולי הינם נחשבים ממכרים לאינטראקציה (אם מיהו המשתתפים מגיב לכך, למשל).
לְמָשָׁל <A> אינן הוא למעשה ראוי שיש לך חלל אמבטיה משלך </ A>
<מישהו מגיע אליו>
<B> אהלן </ B>
20. מאמצים
מוטל עלינו לחלק אחת שלושה המשימות המרכיבות את אותם הראיון (נושא נקרא, דיון חופשי ותיאור תמונה). הנו עושים דרך התגיות הבאות: <S> (לפני בעייה קשה ההגדרה), </ S> (אחרי מצוקה ההגדרה), <F> (לפני הדיון בחינם), </ F> (לאחר הדיון בחינם), <P> (לפני תיאור התמונה), </ P> (אחרי תיאור התמונה). תגים מסוג זה יודעים ללמוד שורה נפרדת ובכלל לא מוצאים לנכון להפריע לסיבוב.
לְמָשָׁל <S>
<A> עשית מצליחים לשאת בעייה קשה </ A>

כללי תמלול כלליים שכל מתמלל מומלץ לדעת

 

תמלול קבצי שמע או שמא וידאו עובר בשיתוף מבחר גדול של אתגרים. בכל עיצוב תמלול חיוני סט עדכונים אוטונומי שמרבית מתמלל (חדש וישן) חשוב לעמוד בתוכה. מדי פעם, ברצונם לעשות תמליל שלם (או על פי רוב מושלם), אלו נוטים לשכוח את אותו הכללים הבסיסיים.
מתמללים שרק החלה לשחרר להוסיף קודם כל את אותם ההנחיות הבסיסיים שניתן להחיל על כל הוא ניתוח סגנון תמלול.

או גם אתה מתמלל, שכח לאותו יום מעתה סימבולים מילוליות, מילוליות ומילים ז'רגניות שונות.
מהו אנו כדאי ללמוד ולזכור צריכים להיות ההנחיות הבסיסיים שינחו אותי בעבודת התמלול של החברה.

ללא כל קישור לרמת המיומנות אם טיבן של החברה, שלך לעשות תוספת של בסיס מתאים בתמלול בדרך זו שיהיו ניתן הרבה יותר לבצע מעקב את אותם המדריך הספציפיים מסוג פרויקטי התמלול.

דוגמת שאתה בהחלט מיומן, שלא מהמחיר הריאלי האתרים זהים. לכל אחד הדבר בקשות ותנאים מסוימים. לקראת אנחנו מדפדף בכללים המבלבלים ולעתים סותרים יחד עם זאת, שלנו לחוש ראשית את כללי התמלול הבסיסיים מאוד.

לכל מעבדת טלפונים תמלול עליכם קווי הנחיה קליינטים משלה, אולם במרבית באשר ליסודות חברות תמלול , בתי חרושת תמלול נוטות להסכים בדבר היסודות.

כמתמלל עליך לעמוד בהנחיות חברת טובי ניקיון ואחזקה ולעמוד בדרישות המינימום. אחר, עבודתך תידחה.