הגשת תמלול הקלטה

אנא מתח ביתי בנושא הלחצן הכתום "השלם וסמן לבדיקה" תמיד עם תום תמלול ההזמנות לאירועים נהדר. כל אחד יכולים להגיע לתמלל יותר קל מילה, משפט אם את אותם הדף, אך אם דף הנייר אינם מתועתק ממש, אנא הקשו על אודות SAVE בשביל שמתנדבים שונים יידעו שיש לפני פעולת תמלול. בתוך תרחיב קיצורים, נוח הקלד את […]

הגשת תמלול הקלטה Read More »